14 máj, 21

Tisztelt MVSz Tag Egyesületi Vezetők,

A Szövetség hivatalos honlapjának Dokumentumtárában közzétételre került, és az egyesületi vezetők értesítési címére is megküldésre került a 2020. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámoló annak közhasznúsági mellékletével valamint a Főkönyvi Kivonat.


Az Alapszabály XI. 3. e-f) pontjai alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Szövetség éves beszámolója – ezen belül az ügyvezető szervnek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének–; valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, melyhez a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az 502/2020 (XI.16.) Korm. r. 3. paragrafus (2) bekezdése értelmében a Szövetség határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet. A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség Felügyelő Bizottsága a mellékelt dokumentumokat megvizsgálta, a felmerült kérdésekre választ kapott, illetve egyes kartonokhoz tartozó számlákat külön is megvizsgált, és további dokumentumokat kért és meg is kapott. A Felügyelő Bizottság fenti vizsgálata alapján a 2020. évre vonatkozó beszámolót javasolja elfogadásra.

Amennyiben bármely tag egyesület képviselőjének a közzétett dokumentumokkal, illetve a Szövetség 2020. gazdálkodására vonatkozó bármely részlettel kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy javaslata merül fel, kérem keressen bizalommal, igyekszem minden kérdést megválaszolni és minden észrevételre reaglalni, készséggel állok rendelkezésre.

Tisztelettel kérem a Szövetség Tagjait, hogy a 2020. évról szóló beszámolót, és annak közhasznúsági mellékletét, valamint a szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentést elfogadni szíveskedjenek.

A fenti kérdésben a tag egyesület képviselője szavazatát a szavazó lap visszaküldésével adhatja le, legkésőbb május 29-én 23:59LT óra időpontig.

A határnap leteltét követő napon megállapításra kerül a szavazás eredménye, melyről a tagságot a Szövetség Elnöksége további 3 napon belül értesíti.
Köszönöm szépen Mindenkinek, hogy együttműködésével segíti a Szövetség törvényes működését.