25 febr, 23

Tisztelt Klubvezetők!

Az elnökség határozata alapján, ezennel összehívom a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség tavaszi közgyűlést.
A közgyűlés helyszíne az MVSZ hivatalos székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13 V. emelet
A közgyűlés időpontja: 2023. március 11 10:00 óra (Határozat képtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: változatlan helyszínnel 2023. március 16 10:00 óra)

Napirendi pontokra vonatkozó kiegészítő javaslatokat az alapszabályban meghatározott határidőn belül várom az elnok@soaringhungary.com email címre.

Kérnék minden Klubvezető Hölgyet/Urat, hogy igazolja vissza jelen meghívó kézhezvételét lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 24 órán belül. Aki nem igazolja vissza annak kénytelenek vagyunk tértivevénnyel postán kiküldeni a meghívót, melynek költségét kifogjuk számlázni az adott tagszervezetnek. (Együttműködéseteket előre is köszönöm!)

Napirendi pontok:
1. Ügyrendi kérdések (mandátum vizsgálat, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítő, szavazat számláló, napirend)

2. Alapszabály módosítása. (Elnökség és a jogi bizottság által javasolt alapszabály tervezet csatolva, a módosító javaslatok, pontonként a tagnyilvántartóban, közgyűlési vitaként fent lesznek, hogy lehetőség legyen a közgyűlés időpontjáig a konszenzus kialakítására amennyiben az szükséges)

3. A 2023. évi sportszabályzatok. (A Sportbírói Testület integrálta az SC3 szerinti módosításokat valamint az őszi közgyűlésre beérkezett javaslatokat kidolgozta és egységes szerkezetbe foglalta, kidolgozta továbbá a célleszálló verseny versenyszabályzatát is. ST anyagok csatolva.)

4. Versenynaptárba új verseny bejegyzése, és felhatalmazás az elnökségnek az év közben esetlegesen felemerülő új versenyek (pl. ranglista verseny, vagy klubok helyi leszálló versenye) a versenynaptárba való beillesztésre.

5. Gazdasági és mérleg beszámoló valamint a mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása. (Anyagok csatolva)

6. Beszámoló az előző közgyűlés óta történtekről.