Rendkívüli Közgyűlés - 2022.11.19.

Tisztelt Klubvezetők és Küldöttek,

 

Az MVSz október 1-i Küldött Közgyűlése nem volt sikeres a Napirend 3. ("Tisztségviselő Választás") pontja szerinti döntésében. Szíves tájékoztatásul mellékelem a küldöttgyűlés jegyzőkönyve elektronikus példányát. Az aláírt jegyzőkönyv megtekinthető a Szövetség Irattárában.

Tisztségviselő választás céljából összehívom a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 5. em./4.) Rendkívüli Közgyűlését 2022. november 19-én (szombaton) 10:00 órai kezdettel a Szövetség székhelyén az alábbi Napirenddel:

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség rendkívüli Közgyűlése

1016. Budapest, Hegyalja út 7-13. 5. em./4.

2022. november 19. (szombat) 10:00 CET

 

Napirend

1. Ügyrendi kérdések (mandátum vizsgálat elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők, szavazat számlálók megválasztása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással)

2. Tisztségviselő választás (titkos szavazással)

2.1 Elnök megválasztása

2.2 Alelnökök megválasztása (4 fő)

2.3. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása (3 fő)

2.4 A Sportbírói Testület Vezető megválasztása

3. Zárszó

 

Felkérem Fényi Istvánt, Szőke Tibort és Turi Gábort, hogy gyűjtsenek jelöléseket a fenti tisztségekre.

Tisztelettel megkérem a Szövetség Tagjait (Klubjait), hogy jelölésekkel segítsék a Közgyűlés döntésének előkészítését.

A Közgyűlésen lehetőség van helyszíni jelöltek állítására, ebben az esetben a jelölés elfogadása és a titkos szavazás lezárása között legalább fél óra időt kell hagyni.

A Közgyűlésen minden Tag (Egyesület) törvényes képviselője (Elnök, Klubvezető) jogosult képviselni a Tagot annak mandátumszámának megfelelő szavazattal, megbízólevél nélkül.

A korábban kiadott, és visszavonásig érvényes megbízólevelek továbbra is érvényesek -- amennyiben azt a megbízó egyesület a közgyűlésig nem vonja vissza.

A mandátum vizsgálat hatékonysága érdekében kérem, hogy megbízásos képviselet esetén minden Küldött küldje el ismét érvényes megbízólevele elektronikus másolatát az elnok@soaringhungary.hu címre a közgyűlést megelőzően, és annak eredeti példányát hozza magával a Közgyűlésre az Alapszabály IX. pontjának megfelelően. A korábban is alkalmazott megbízólevél mintát mellékelem további szíves felhasználásra.

A beérkezett jelölésekről és a Küldöttgyűlésen alkalmazandó mandátumokról november 18-án 12:00 CET időpontig adok tájékoztatást erre a címzett listára.

Kérdés esetén továbbra is állok rendelkezésre.

 

Tisztelettel,

Gyöngyösi András Zénó

Melléklet: