MVSz Alapszabály módosítás ülés tartása nélküli döntéshozatal formájában

Tisztelt MVSz Tag Egyesületi Vezetők,

A Szövetség 2020. október 3-i Közgyűlésén elfogadott Alapszabály módosítás hiánypótlása teljesítése érdekében további Alapszabály módosítás szükséges, amelyre a jelenlegi helyzetben ülés tartása nélküli döntéshozatal formájában van lehetőség.


A Klubvezetők részére megküldésre került a szavazó lap a módosításhoz szükséges határozati javaslatok szövegével, valamint a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege. A kitöltött szavazó lapot kérjük legkésőbb 2021. március 13-ig visszaküldeni az email címre.
Kérdés esetén állok rendelkezésre.
Üdvözlettel,
Gyöngyösi András Zénó