Kiss Dániel (Aeroklub Farkashegy) - A siklás tudománya