03 dec, 22

Tisztelt MVSz Tag egyesületek Vezetői és Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) Elnöksége 2022. december 1-ei ülésén egyhangúlag megszavazta, hogy 2022. december 17-én 10 órakor Közgyűlést hív össze.

Szabó Péter, MVSZ elnök megbízásából küldöm az Elnökség 2022. december 1-ei elnökségi ülésén hozott Elnökségi Határozat alapján összehívom a Szövetség következő Közgyűlését, amelynek

  • időpontja: 2022. december 17. (szombat) 10 óra
  • helyszíne: a Szövetség székhelye, 1016 Budapest Hegyalja út 7-13.

Részletes napirend az alábbi:

  1. Ügyrendi kérdések- Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók választása, mandátum vizsgálat, napirend elfogadása.
  2. Tagdíj meghatározása a 2023. évre
  3. Költségvetés elfogadás
  4. 15 méteres nemzetire pályázati anyagok értékelése
  5. Bizottságok és munkacsoportok
  6. Beadott sportszabályzat módosításokról való szavazás (Sportbírói Testület javaslatát később küldjük ki)
  7. Alapszabály változtatás előkészítése, a szavazás a tavaszi közgyűlésen legyen
  8. Zárszó

Napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatokat emailen (elnok@soaringhungary.com) várjuk az Alapszabályban meghatározottak szerint 3 napon belül, de legkésőbb szeptember 16-án (péntek) éjfélig.

A Klubvezetők, vagy Küldötteik részvételére feltétlenül számítunk.

Abban az esetben, ha határozatképességet nem éri el a Közgyűlés, akkor az ünnepekre való tekintettel januárra hívunk össze megismételt közgyűlést.

Amennyiben az egyesületet vezetője nem tud személyesen jelen lenni az értekezleten, úgy kérjük, hogy a törvényes működés fenntartása érdekében   szabályos megbízólevéllel adjon proxyt egy biztosan jelen lévő személynek. A megbízólevelet a Szövetség Elnökének kell megküldeni emailen legkésőbb december 10-ig.

Budapest, 2022. december 2.

Helyesbítés:

Amennyiben a december 17-ei közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor januárban új Közgyűlés kerül meghirdetésre, amely nem megismételt közgyűlés (így ott is szükséges a mandátumszámok vizsgálata, és a határozatképességhez szükség van a mandátumszámok felére és új napirendi pont is lehetséges).

Illetve a napirend kiegészítések benyújtására a határidő december 5. (hétfő).

Budapest, 2022. december 3.