06 nov, 19

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség a mandátumok 84 %-ának részvételével megtartotta őszi rendes Küldött-közgyűlését. Küldöttek egyhangúlag elfogadták a beszámolókat (Elnök, FB, VTSB, Válogatott Keret, ATO, CAMO szervezet, Oktatási és Képzési Bizottság). Elfogadták a javasolt Válogatott keretnévsort, a 2019 évi gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót és elfogadták, hogy – tekintettel az átalakulási folyamatból adódó bizonytalanságra – a 2020 évi költségvetés a 2019 év bázisán készült és hogy a tavaszi Küldöttgyűlésen tudjuk módosítani az időközben esetlegesen bekövetkező változások szerint.

Közgyűlés elfogadta a VTSB által javasolt szabályzatmódosításokat. Küldöttek döntöttek a Nemzeti Bajnokságra beérkezett pályázatokról és elfogadták a 2020 éves Versenynaptárt. E szerint 2020 évben a Nemzeti Bajnokság egy helyszínen, Matkópusztán lesz.

Az MVSz Közgyűlése az RLSz javára lemond ideiglenes szakszövetségi jogáról és ennek megfelelően módosítja Alapszabályát. Döntés született arról, hogy a 2020 évi Tavaszi Rendes Közgyűlés helyszíne Dunakeszi Repülőtér.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyve mellékleteivel együtt hamarosan megtalálható lesz Dokumentumtárunkban, a módosított szabályzatok, pályázatok pedig Letöltések menüpontunkban. A Küldöttgyűlés után az MVSz ATO/DTO szervezete megtartotta éves DHT értekezletét.

Ezúton is köszönjük Tagszervezeteink aktív részvételét és bizalmát!

Gyöngyösi András Zénó ElnökMVSz Elnökség